Про центр

 Коротюк Зоряна Михайлівна, в.о. завідувача, методист 
                               навчально-методичного центру психологічної служби і 
                               соціальної роботи. Спеціаліст вищої категорії.

                               Блог методиста НМЦПССР
Мерена Надія Михайлівна,
методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи. Спеціаліст вищої категорії.

Блог методиста НМЦПССР

Ярмолицька Світлана Олегівна,
методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи. Спеціаліст вищої категорії.

Блог методиста НМЦПССР


Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи (далі - центр) є структурним підрозділом Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти .

Метою діяльності центру є:

- забезпечення реалізації державної політики в питаннях діяльності психологічної служби закладів освіти області, координація діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, громадських організацій та установ щодо реалізації законодавчих та нормативних актів, концептуальних положень, які регламентують діяльність психологічної служби;

- реалізація актуальних завдань інформаційно-методичного забезпечення, збагачення змісту методичної роботи та психолого-педагогічної освіти надбаннями вітчизняної, світової педагогічної думки, інноваційними педагогічними технологіями;

- методологічне, теоретичне і науково-методичне забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників - практичних психологів, соціальних педагогів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів; 
 
- визначення пріоритетних напрямків діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, методичних кабінетів щодо реалізації нормативних документів про розвиток системи психологічної служби системи освіти, організацію методичної роботи з практичними психологами та соціальними педагогами;

- здійснення на базі закладів та установ освіти теоретичних і прикладних досліджень в галузі розробки технологій психолого-педагогічного супроводу навчання і виховання та впровадження результатів у практику; пошук і підтримка перспективного педагогічного досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів, науково-методична підтримка і супроводження дослідно-експериментальної роботи закладів освіти й окремих педагогічних працівників, координація діяльності методичних установ області у питаннях психолого-педагогічного забезпечення діяльності закладів та установ освіти.

  Завдання центру:
- виконання функцій координаційного, науково-методичного, інформаційно-консультативного центру в системі психологічної служби освіти;

- організація й координація роботи практичних психологів, соціальних педагогів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які відповідають за психологічну службу в закладах і установах освіти, та методичне забезпечення їх роботи;

- підвищення ефективності діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, розробка обґрунтованих рекомендацій, планів, програм розвитку навчально-виховного процесу дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів на засадах Положення про психологічну службу системи освіти;

- удосконалення форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби області;

- пошук і підтримка перспективного педагогічного досвіду творчих учителів, вихователів, практичних психологів і соціальних педагогів дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів відділів (управління) освіти;

- сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;

- забезпечення функціонування психометричної комісії, організація експертизи психологічних методів, методик, новацій у галузі освіти області;

- визначення потреб і підготовка обґрунтованих рекомендацій щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців для системи психологічної служби області; 
 
- надання платних освітніх, експертних, інформаційних, видавничих та інших послуг з метою розвитку інституту, покращення умов праці, зміцнення навчально-матеріальної бази;

- здійснення культурно-освітньої та просвітницької роботи в рамках діяльності інституту.

Немає коментарів:

Дописати коментар