пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Онлайн-засідання Школи професійної мобільності для практичних психологів закладів професійно-технічної освіти

Головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, яка у свою чергу здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та вирішення життєвих труднощів через використання вже набутих знань, умінь і навичок, а також адекватно реагувати на різноманітні життєві кейси. Всі ці чинники спрямовують освітній простір нашої держави на формування в особистості життєвої компетентності як інтегративної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і швидко реагувати на стрімкі зміни, що відбуваються в суспільстві, здійснювати відбір способів і засобів досягнення певної мети. Така стратегічна переорієнтація освітньої діяльності спричиняє необхідність системного і комплексного обговорення проблеми життєвої компетентності особистості із врахуванням викликів сьогодення. Саме цим і зумовлена актуальність засідання Школи професійної мобільності для практичних психологів ЗПТО, яке відбулося 23 вересня 2020 року в онлайн-форматі на тему "Формування життєвих компетентностей особистості практичного психолога в умовах освітніх інновацій"
Онлайн- засідання підготовлене та організоване Демидась С. Р.,методистом навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи та Жизномірською О. Я.,кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Мета засідання полягала в тому, щоб ознайомити практичних психологів із дефініціями «життєва навичка», «життєві компетентності», «соціально-психологічні компетентності», «життєво компетентна особистість»; проаналізувати механізм здійснення та застосування життєвих навичок у професійній діяльності  практичного психолога у конструктивній взаємодії з різними учасниками освітнього процесу; індивідуально прокласифікувати власні життєві навички та змоделювати власну «картину» компетентностей, що постійно збагачується «яскравим» спектром життєвих навичок; сформувати усвідомлену гнучкість у керуванні своїми навичками та емоційними реакціями; а також ми дбали про комфортні, психологічні умови для усіх учасників в онлайн-режимі.
Зокрема Демидась С. Р., методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО розкрила питання щодо значущості життєвих навичок (компетентностей) у професійній діяльності практичного психолога та запропонувала учасникам ряд психотехнік з даної теми.
Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО акцентувала увагу на розробці моделей життєвих компетентностей практичного психологів, педагогів та учнів в умовах освітніх інновацій та викликів сьогодення.
Практичний психолог Ланівецької філії ДНЗ «Тернопільський професійний  коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» Пилипончук Н. І., висвітлила питання щодо ефективного формування соціально-психологічних компетентностей особистості практичного психолога в закладах професійно-технічної освіти. Гузік В. Б., практичний психолог ДНЗ «Чортківське ВПУ», представила класифікацію основних життєвих навичок особистості, а також запропонувала цікаві техніки прикладного спрямування для практичних психологів.
Технічну підтримку здійснювала Мочук О Б., методист центру інформаційно-комунікативних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО.
Учасники обмінювалися досвідом, висловлювали щирі подяки, генерували творчі ідеї, окреслювали свої бачення щодо подальшої співпраці та ефективної психологічної комунікації. Ми висловлюємо щиру вдячність усім нашим колегам та учасникам засідання.

Немає коментарів:

Дописати коментар